Skip to main content

Haló, tady vaše adoptované dítě 20776

Thierno Issa Bah - 32 let, Konakry

Jak se stal pekařův učeň "koordinátorem ADOPCE"

Thierno Issa Bah se narodil v Guineji, do velmi chudých poměrů. Matka pracovala jako hospodyně, otec byl nezaměstnaný. Od rozvodu rodičů v roce 1999 žil sám. Tehdy mu bylo 13 let. Po příjezdu do Konakry neměl kde bydlet. Nakonec mu jeden hodný pekař nabídl ubytování i práci. Issa byl velmi rád, avšak jeho prioritou bylo hlavně dokončit studia. Mistr pekař se ho snažil všemi prostředky podporovat, i když sám na tom nebyl nejlépe. Issa měl čas u něj pracovat hlavně o prázdninách. Díky jeho odvaze a cílevědomosti patřil vždy mezi nejlepší studenty. Už během studia pečoval o mladší děti v programu adopcí, dohlížel na jejich studia a doprovázel je při různých akcích.

Thierno Issa Bah s českými dobrovolnicemi

Po maturitě v roce 2011 složil přijímací zkoušky na vysokou školu. Během studií sponzorované skrze program adopce na dálku začal pomáhat jako dobrovolník v naší partnerské škole SalimV roce 2013 úspěšně zakončil studia ekonomie a financí na univerzitě. Brzy nato se díky své houževnatosti a chuti pomoci stal hlavním koordinátorem projektu adopce afrických dětí ve čtvrti Dar-es-Salam. Je pravou rukou Ouryho, zakladatele školního komplexu Salim, pomáhá mu se zajišťováním chodu školy, pracuje jako administrativní účetní a má na starosti i další organizační věci.

"Je s ním radost spolupracovat. Má dokonalý přehled o všech dětech v programu v rámci této skupiny a v telefonu se vždy se smíchem představí: Haló, tady 20776 vaše adoptované dítě" Oury Salim, zakladatel školy

Thierno ve škole Salmi s členy učitelského sboru a adoptivním rodičem z ČR

"Vystudoval jsem VŠ díky podpoře českého sponzora v rámci programu adopce na dálku. Nyní působím jako administrativní pracovník ve škole Salim, která vznikla ve spolupráci Wontanara a AGUIPAH, partnerské organizaci v Guineji." Thierno Issa Bah, absolvent projektu pomoci na dálku - Adopce afrických dětí.

A jaký bude Tvůj příběh?

Adoptuj na dálku