Skip to main content

Adoptuj na dálku

A změň něčí život k lepšímu

Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc… Vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a kulturami. Dává dětem vzdělání, a tím i naději na lepší život.

O nás

Wontanara, o.p.s. se více než 20 let zabývá projekty rozvojové spolupráce. V Guineji, v jedné z nejchudších zemí světa, se stará o vzdělání, zdraví a jídlo a další potřeby zejména dětí v rámci projektu adopce na dálku. Mezi hlavní cíle činnosti patří vytváření tolerantní, multikulturní společnosti – výchova k nenásilí, respektu různorodosti, solidaritě a toleranci, rozvojová a globální výchova a osvěta.

Jak na to

Není to složité ani drahé
Vyber si konkrétní dítě ze seznamu nebo nech výběr na nás (napiš na adopce@wontanara.cz a uveď, jakou částkou chceš přispívat).
Roční částka se liší podle úrovně dítěte: 6 000 Kč – ZŠ (1.-6. třída), 7 500 Kč – College (7.-10. třída), 9 000 Kč – SŠ. Příspěvek můžeš platit jednorázově, ve 3 splátkách nebo měsíčně. Minimální doba, na kterou je dítě možné adoptovat, je 12 měsíců.
Vyplň formulář a darovací smlouvu, smlouvu 2× vytiskni, podepiš a pošli na adresu: Wontanara, Sokolská 32, Praha 2, 120 00. smlouvu, smlouvu 2× vytiskni, podepiš a pošli na adresu: Wontanara, Sokolská 32, Praha 2, 120 00.
Do 14 dní od přijetí smlouvy ti pošleme zpět jeden potvrzený originál, kde budeš mít přesné termíny plateb a VS (číslo dítěte). Vždy v lednu vystavujeme adoptivním rodičům potvrzení o přijetí daru.
„Tvoje“ dítě nastoupí do školy v nejbližším možném termínu (trimestry v Guineji začínají 1. 10., 1. 1. a 1. 4.). První dopis s vysvědčením z Guineje dostaneš asi 2 měsíce po skončení trimestru, kterým „tvoje“ dítě začínalo. Další dopisy s vysvědčením, fotkou nebo obrázkem budou chodit 1-2× ročně, ty můžeš psát kdykoli, případně můžeš „své“ dítě i navštívit.

Pomoc, která má budoucnost

Podpora směrem k soběstačnosti

Smyslem adopce je pomoci dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Cílem je především zprostředkovat jim přístup ke vzdělání. Děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, můžou díky adopci chodit do školy a zároveň zůstat se svou rodinou ve své zemi.

V rámci adopce zajišťujeme:

  • Asistenci při úkolech po škole
  • Stravování ve školách
  • Základní zdravotní péči a prevenci
  • Podporu dívkám při předčasném těhotenství
  • Ochranu před ženskou obřízkou, nucenými sňatky, domácím násilím
  • Po ukončení vzdělání pomoc při dalším nasměrování s ohledem na schopnosti,  talent, úsilí či rodinnou situaci daného dítěte

„Adoptivní rodič“ (jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma) hradí školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Díky tomu můžou „adoptované“ děti dosáhnout alespoň minima životních podmínek, jaké jsou běžné jinde ve světě.

Peníze neposíláme rodině dítěte, ale přímo škole nebo našim organizátorům v místě, kteří dítěti nakoupí vše potřebné, zařídí zápis do nejvhodnější školy v okolí, zaplatí za něj školné a spolupracují s jeho rodinou. „Adoptivní rodič“ je pak pravidelně informován o tom, jak si dítě vede.

Jak to v Guineji chodí?

Termíny adopcí a nástupů do školy

Školní rok v Guineji začíná v říjnu a končí v červnu. Poté mají děti 3 měsíce prázdniny. „Adoptované“ dítě může nastoupit do školy zpravidla na začátku trimestru, tedy v říjnu, v lednu a výjimečně v dubnu. Po ukončení školního roku je dítěti vystaveno vysvědčení.

Jelikož je školní rok v Guineji rozdělen do trimestrů, převádíme peníze 3× ročně: v září, v prosinci a v březnu. Termíny pro úhradu plateb jsou proto vždy do 31. 8., 30. 11. a 28. 2. V těchto termínech potřebujeme mít na každé dítě třetinu z celkové roční částky (tzn. 2 000 Kč, 2 500 Kč nebo 3 000 Kč dle stupně vzdělání).

Součástí celkové roční částky je i příspěvek na organizaci dalších projektů sdružení ve prospěch celé komunity v Guineji.

Můžeš také přispět jakoukoli částkou na účet: 82262329/0800

Skutečné příběhy

Toto je ten můj a jaký bude Tvůj?