Skip to main content

Díky vám mohu dnes žít život mladé a emancipované ženy.

Tiranké Kaba - 26 let, Kankan

                                                                                                                                                              červen 2018

 

Drazí rodiče,

s velikou úctou vám posílám tento dopis vděčnosti. Chtěla bych vám vyjádřit všechen svůj vděk za to, co jste pro mě a další mladé lidi tady u nás udělali. Ve všech našich plánech jste nás podpořili jak morálně, tak i finančně. Dnes jsem absolventkou, manželkou a matkou od rodiny. Mohu žít život mladé a emancipované ženy a to vše díky vám.

Jsem hrdá na to, čím jsem se stala a na vždy na vás budu vzpomínat. Ať vás Bůh chrání a vede vás po této dobré cestě, protože stejně jako on, i vy jste ztělesněním lásky. Tisíckrát děkuji, drazí rodiče. 

Srdečně vás zdraví, Vaše dcera,

Tiranké Kaba

A jaký bude Tvůj příběh?

Adoptuj na dálku