Skip to main content

Moje malá velká podpora

Proč adoptovat na dálku?

Cílená pomoc

Tvoje peníze pomáhají konkrétnímu dítěti – měníš skutečný lidský život k lepšímu. Můžeš sledovat jeho vývoj a výsledky a být v kontaktu.

Podpora soběstačnosti

Vzdělaný člověk má šanci na lepší životní podmínky, umí se zodpovědně rozhodovat, převzít iniciativu a aktivně měnit situaci, v níž žije.

Nestojí to moc

Adopce není drahá – představuje částku odpovídající jednomu šálku kávy denně. I to stačí na zajištění školného a pomůcek na celý rok.

20 let zkušeností

Wontanara se věnuje rozvojové spolupráci s Guineou již od roku 1999. Důraz klade na dlouhodobou udržitelnost a celkový kontext.

Bohatá chudá Guinea

Guinea má veliké nerostné bohatství, přesto patří mezi nejchudší země světa. 47 % obyvatel žije v situaci chudoby s méně než 1 $ na den.

Skutečné příběhy

Toto je ten můj a jaký bude Tvůj?

Guinea: Bohatá země - chudí lidé

Jak se u nás žije - poznej mou zemi...

Guinea má 11,5 mil. obyvatel na rozloze 245 860 km2
42 % z populace jsou děti do 14 let
47 % obyvatel žije v situaci chudoby s méně než 1$ na den
Pouze 31 % lidí nad 15 let umí číst a psát
Každé 18. dítě zemře při porodu
Přístup k elektřině má méně než 10 % obyvatel
Přístup ke zdravotnímu ošetření má 19 % obyvatel
Paradoxně k této situaci: Guinea je na 2. místě na světě v těžbě bauxitu.
Těží se zde také zlato, diamanty, mangan, sůl, uran...

Více o Guineji
Wontanara, adopce a rozvoj pro všechny

Konec chudoby

Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě do roku 2030

Kvalitní vzdělání

Zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny

Zdraví a kvalitní život

Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

Rovnost mužů a žen

Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek

Přístup k pitné vodě

Zajistit dostuponost vody a sanitačních zařízení pro všechny a udržitelné hospodaření s nimi

Partnerství

Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování