Skip to main content

Konec chudoby

Kvalitní vzdělání

Zdraví a kvalitní život

Rovnost mužů a žen

Přístup k pitné vodě

Partnerství

Kvalitní vzdělání

Zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny
WONTANARA A OTÁZKA KVALITNÍHO VZDĚLÁNÍ

Wontanara považuje vzdělanost za jeden z hlavních nástrojů v boji proti chudobě, jako možnost vystoupit z jeho začarovaného kruhu. Konkrétně zajišťuje bezplatný přístup ke kvalitnímu vzdělání, od předškolního věku až po univerzitu. Pro prakticky orientované studenty nabízíme výuku řemesel nebo vzdělávacích kurzů a následně také podporou drobného podnikání (šicí stoje švadlenkám, vybavení pro automechaniky, kadeřnice, tesaře nebo zedníky). Věnujeme se také integraci znevýhodněných dětí do vzdělávacího procesu (mentálně či fyzicky postižení jedinci, sirotci, aj), výchově k nenásilí a celkově ve školách podporujeme a vybízíme k diskusi a vzájemné spolupráci. Gramotnost, jako základ zdravého sebevědomí, jako možnost ovlivnit svůj život a přebrat za něj plnou odpovědnost. Od začátku programu adopce na dálku máme již stovky absolventů. Program adopce je primárně zaměřen na podporu přístupu ke vzdělání, ale především děti ve většině případů prožívají také kvalitnější dětství. Účastní se akcí pořádanými našimi školami (výlety, slavnosti, soutěže, divadla aj.), řeší se jejich zdravotní stav, stravování a především také uplatnění po ukončení školní docházky. Je pravda, že ze všech se nakonec nestanou doktoři, učitelé či právníci, jak by si mnozí adoptivní rodiče určitě přáli. Z většiny se ale stávají uvědomělí lidé a rodiče se zodpovědnějším a aktivním přístupem k životu. Tímto Wontanara podporuje naplnění cíle udržitelného rozvoje s názvem „Kvalitní vzdělání“.

 


Definice cíle

• Zajistit vzdělání všem dětem bez rozdílu.

• Nabízet více možností technického a odborného vzdělávání mladým lidem i dospělým, aby měli šanci na lepší zaměstnání.

• Zlepšit prostředí škol tak, aby bylo pro všechny bezpečné a podnětné.

• Zlepšit vzdělávání učitelů.

• Podporovat vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

A jaký bude Tvůj příběh?

Adoptuj na dálku