Skip to main content

Konec chudoby

Kvalitní vzdělání

Zdraví a kvalitní život

Rovnost mužů a žen

Přístup k pitné vodě

Partnerství

Zdraví a kvalitní život

Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku
WONTANARA A OTÁZKA ZDRAVÍ A KVALITNÍHO ŽIVOTA

Předpokladem úspěšného vzdělávání je dobrý zdravotní stav. Zdraví je také jednou z významných oblastí působnosti Wontanara. Podporujeme přístup ke kvalitní lékařské péči pro všechny děti a studenty zapojené do programu adopce. Věnujeme se především preventivních programů v oblasti hygieny a nemocí, stejně jako a řešením akutních onemocnění, pro který máme zřízen fond zdraví. Pro děti a studenty v programu adopce zajišťujeme také pravidelné zdravotní prohlídky. Těmito aktivitami Wontanara usiluje o naplnění cíle udržitelného rozvoje s názvem „Zdraví a kvalitní život“.

 


Definice cíle

• Snížit počet matek, které zemřou při porodu.

• Předcházet úmrtím novorozenců a dětí mladších pěti let.

• Vymýtit epidemie nemocí, jako jsou například AIDS, žloutenka nebo nemoci přenášené vodou.

• Šířit zdravotní osvětu, mimo jiné také informace o škodlivosti drog a alkoholu, i o otázkách duševního zdraví.

• Zajistit všem kvalitní lékařskou péči a cenově dostupné léky a vakcíny.

A jaký bude Tvůj příběh?

Adoptuj na dálku