Skip to main content

Konec chudoby

Kvalitní vzdělání

Zdraví a kvalitní život

Rovnost mužů a žen

Přístup k pitné vodě

Partnerství

Partnerství

Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování
WONTANARA A OTÁZKA PARTNERSTVÍ

Wontanara podporuje jak v České republice, tak v Guinei humanitní myšlenky. Z toho důvodu nám není jedno, co se děje jinému člověku, byť na druhém konci světa. Jestliže nejsme schopni situaci vyřešit sami, spojíme své síly s ostatními. V boji proti chudobě jsme se spojily s ostatními organizacemi na mezinárodní úrovni v kampani „Česko proti chudobě“. Cílem kampaně je zpřístupnit problematiku chudoby neznalým lidem, stejně jako oslovovat státní správu a následně vést dialogy zaměřené na změnu. V Guinei spolupracujeme se sdružením Aguipah. Tímto přispíváme k naplnění cíle udržitelného rozvoje s názvem „Partnerství“.


Definice cíle

• Do roku 2030 dosáhnout všech stanovených cílů ve všech státech. SDGs by se měly stát součástí národních plánů a každá vláda rozhodne, který z cílů je pro její zemi nejdůležitější.

• Zajistit, aby všechny státy uvolnily na plnění cílů vlastní prostředky. Rozvinuté země by se navíc měly zavázat pomoci těm méně rozvinutým.

• Do roku 2020 zajistit lepší sběr a zpracování statistických dat ve všech státech, aby bylo možné hodnotit jejich pokrok při plnění SDGs.

A jaký bude Tvůj příběh?

Adoptuj na dálku